Moj poslednji susret sa dragim prijteljem Doderovićem.
Velika čast što sam ga poznavala, tuga što nije medju nama.

Prof. dr Miroslava Živković, neuropsihijatar
član uneskove komisije za etiku, pri SANU