Moj poslednji susret sa dragim prijteljem Doderovićem.
Velika čast što sam ga poznavala, tuga što nije medju nama.

Prof. dr Miroslava Živković, neuropsihijatar
član uneskove komisije za etiku, pri SANU

Najnovije