Psihoneuroimunologija

Psihoneuroimunologija je nova medicinska disciplina, koja se bavi proučavanjem fizičkog i psihičkog integriteta organizma, zasnovanog na održavanju dinamičke ravnoteže, homeostaze, i dejstvu složenog skupa reakcija nervnog, endokrinog i imunološkog sistema.

Continue reading

neurologija i covid

Neurologija i Covid

Koronavirusi su uobičajeni uzroci obično blagih do umerenih oboljenja gornjih disajnih puteva, poput prehlade, sa simptomima koji mogu uključivati curenje iz nosa, groznicu, grlobolju, kašalj ili opšti osećaj bolesti. КOVID-19 je zarazna bolest…

Continue reading