Stranac u kuci

Osećam se u kući kao stranac

Kada govorimo o relaciji između roditelja i dece, uslovima odrastanja, čini se važnim podsetiti se i karakteristika nekih prošlih istorijskih razdoblja. Naime, na ono što mi danas smatramo izuzetno važnom fazom života – detinjstvo.

Kriza i krizne intervencije

O krizi se može govorti sa više različtih aspekata, ali ćemo mi ovaj put govoriti samo o krizi kao psihološkom fenomenu, kao i o načinima konstruktivnog prevazilaženja kriznih sitacija.

Panični napad ima svoj kraj!

Panični napad predstavlja stanje intenzivnog straha i tako je moćan da se smatra da je to najjači strah koji ljudski organizam doživi. Istraživanja pokazuju da skoro trećina nas tokom života iskusi barem jedan napad panike.

Ordinacija Živković – onlajn terapija

Ordinacija Živković je pored standardne uživo terapije odlučila da ponudi svoje usluge i putem onlajn kontakata. To znači da naši klijenti mogu ostvariti komunikaciju sa nama a da nužno ne moraju da posete ordinaciju.

asertivnost u krevetu

Asertivnost u krevetu

Ako uzmemo u obzir da je oko nas svuda seks, očekivalo bi se da se žene oslobode svoje pasivne ženske uloge i da samosvesnije (asertivnije) se odnose ne samo prema seksualnosti uopšte nego i da tu samosvesnost pokažu i u krevetu.