Аutorski tekstovi (članova tima Neuropsihijatrijske ordinacije Živković) polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, foto, video i audio-materijale). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Bloga bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem tih prava.

Emocionalna trauma kao posledica krize

Emocionalna trauma kao posledica krize

Svaka krizna situacija skoro uvek izaziva manju ili veću emocionalnu traumu. A trauma je kao voda, lako pronađe svoj put, pa je zato neophodna blagovremena intervencija kako bi se njen tok zaustavio ili bar ublažio.

Ludilo savremenog čoveka

Ludilo predstavlja jednaku pretnju ljudskoj ličnosti kao i smrt. To i jeste neka vrsta smrti jer se sopstvo koje smatramo normalnim gubi u psihotičnom stanju. Priča o čoveku je i priča o ludilu.

empatija i otuđenost

Empatija i otuđenost

Empatija nije urođena, biološka osobina ličnosti, ona se uči u socijalnom okruženju, nekada po modelu, nekada ličnom procenom šta nekome izaziva osećaj prijatnosti i sigurnosti.

Stranac u kuci

Osećam se u kući kao stranac

Kada govorimo o relaciji između roditelja i dece, uslovima odrastanja, čini se važnim podsetiti se i karakteristika nekih prošlih istorijskih razdoblja. Naime, na ono što mi danas smatramo izuzetno važnom fazom života – detinjstvo.

Kriza i krizne intervencije

O krizi se može govorti sa više različtih aspekata, ali ćemo mi ovaj put govoriti samo o krizi kao psihološkom fenomenu, kao i o načinima konstruktivnog prevazilaženja kriznih sitacija.