Аutorski tekstovi (članova tima Neuropsihijatrijske ordinacije Živković) polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, foto, video i audio-materijale). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Bloga bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem tih prava.

Ludilo savremenog čoveka

Ludilo predstavlja jednaku pretnju ljudskoj ličnosti kao i smrt. To i jeste neka vrsta smrti jer se sopstvo koje smatramo normalnim gubi u psihotičnom stanju. Priča o čoveku je i priča o ludilu.

Empatija i otuđenost

Empatija nije urođena, biološka osobina ličnosti, ona se uči u socijalnom okruženju, nekada po modelu, nekada ličnom procenom šta nekome izaziva osećaj prijatnosti i sigurnosti.

Osećam se u kući kao stranac

Kada govorimo o relaciji između roditelja i dece, uslovima odrastanja, čini se važnim podsetiti se i karakteristika nekih prošlih istorijskih razdoblja. Naime, na ono što mi danas smatramo izuzetno važnom fazom života – detinjstvo.

Kriza i krizne intervencije

O krizi se može govorti sa više različtih aspekata, ali ćemo mi ovaj put govoriti samo o krizi kao psihološkom fenomenu, kao i o načinima konstruktivnog prevazilaženja kriznih sitacija.