Neuropsihijatrijska ordinacija ŽIVKOVIĆ

KO SMO MI

Pažnja i ljubaznost dobrog stručnjaka kome je dobrobit pacijenta na prvom mestu

Neuropsihijatrijsku ordinaciju ŽIVKOVIĆ čini interdisciplinarni tim stručnjaka u oblasti neuronauka koji je specijalizovan za dijagnozu neuroloskih i psihijatijskih oboljenja kao i za terapijski tretman u smislu očuvanja funkcija i osposobljavanja pacijenata.

Svaki član tima ima više polja subspecijalističke edukacije i specifičnih usmerenja, kao i bogato kliničko iskustvo u pružanju celog spektra usluga od prevencije, ranog prepoznavanja bolesti, dijagnoze, lečenja, praćenja i obrazovanja. Članovi tima su zbog kvalitetnog rada prepoznati na lokalnom, nacionalnom ili internacionalnom nivou gde su dobili priznanja za izvrsnost u svojoj oblasti.

Zdravi da ostanu zdravi, bolesni da se izleče

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Misija

Da ublažimo patnju i vratimo zdravlje onima kojima služimo, stručno, brzo, sigurno, ugodno i bezbedno, a u skladu sa najvišim moralnim i etičkim principima.
Da pruzimo najkvalitetniji mogući tretman pacijentu kroz primenu dobre lekarske prakse za lečenje neuroloskih i psihijatrijskih bolesti, a u skladu sa savremenim naučnim saznanjima kao i da pružimo saosećajni medicinski tretman uz poštovanje pacijentovih vrednosti.
Da osposobimo naše pacijente, njihovu familiju i društvo, da razumeju zdravstvene komplikacije koje prate neuroloske I psihijatrijske bolesti.

Vizija

Svima dostupna zdravstvena ustanova koja pomaže zdravima da ostanu zdravi, bolesnima da se oporave.
Neuropsihijatrijska ordinacija Živkovic će biti izuzettna zbog visoko profesionalnog odnosa osoblja prema pacijentima i porodicama, gde će zdravstvena nega biti personalizovana i prilagodjena pacijentovim medicinskim, emocionalnim, socijalnim i duhovnim potrebama.

Zdravi da ostanu zdravi, bolesni da se izleče

NAŠA MISIJA I VIZIJA

Misija

Da ublažimo patnju i vratimo zdravlje onima kojima služimo, stručno, brzo, sigurno, ugodno i bezbedno, a u skladu sa najvišim moralnim i etičkim principima.
Da pruzimo najkvalitetniji mogući tretman pacijentu kroz primenu dobre lekarske prakse za lečenje neuroloskih i psihijatrijskih bolesti, a u skladu sa savremenim naučnim saznanjima kao i da pružimo saosećajni medicinski tretman uz poštovanje pacijentovih vrednosti.
Da osposobimo naše pacijente, njihovu familiju i društvo, da razumeju zdravstvene komplikacije koje prate neuroloske I psihijatrijske bolesti.

Vizija

Svima dostupna zdravstvena ustanova koja pomaže zdravima da ostanu zdravi, bolesnima da se oporave.
Neuropsihijatrijska ordinacija Živkovic će biti izuzettna zbog visoko profesionalnog odnosa osoblja prema pacijentima i porodicama, gde će zdravstvena nega biti personalizovana i prilagodjena pacijentovim medicinskim, emocionalnim, socijalnim i duhovnim potrebama.

MiroslavaZivkovic

Prof. dr Miroslava Živković

Neuropsihijatar
Doc. dr Suzana Tošić Golubović

Doc. dr Suzana Tošić Golubović

Psihijatar

Milka Krstić

Dipl. Psiholog
Gordana Nikolic

Dr. Gordana Nikolić

Neuropsihijatar
Dr.Vladica-Sibinovic

Dr. Vladica Sibinović

Psihijatar, Psihoterapeut
Dr-Dragoslava-Gugleta

Dr. Dragoslava Gugleta

Psihijatar/Porodični sistemski terapeut
Ljiljana Trajanovic

Mr. sc. dr Ljiljana Trajanović

Spec. Neuropsihijatrije

Prim dr Nebojša Ilić

Psihijatar

Dr Olivera Skakić

Neuropsihijatar, primarijus
TatjanaMilenkovic

Dr sci. med. Tatjana Milenkovic

Spec. medicinske Psihologije

Dr. Jelena Matejić

Spec. Psihijatar
Tatjana Milenkovic

Tatjana Mladenović

Psihijatar

Dušica Ranđelović

Spec. Neuropsihijatar, Psihoterapeut
SnezanaVidanovic

Prof. dr. Snežana Vidanović

Psiholog

Ivana Vračkić

Kognit. Bihejv. Psihoterapeut
dr-Zoran-Ciric

Dr. sci. med. Zoran Ćirić

Spec. Neuropsihijatar

Janja Novaković

Dipl. Psiholog

Upoznajte naše najeminentnije stručnjake

KO ČINI NAŠ TIM

Članovi tima su zbog kvalitetnog rada prepoznati na lokalnom, nacionalnom ili internacionalnom nivou gde su dobili priznanja za izvrsnost u svojoj oblasti.

Stručnjaci zaposleni kod nas su znanja koja primenjuju u svojoj svakodnevnoj praksi stekli su na najprestižnijim domaćim i stranim psihijatrijskim i psihoterapijskim školama i asocijacijama.

Visoki kriterijumi nadležnog ministarstva u pogledu kadrova i prostora koji su u svakom pogledu ispoštovani, garancija su bezbednog i kvalitetnog rada u MEDIAN-u tj. visokostručnog psihijatrijskog i/ili psihoterapijskog tretmana.

Upoznajte naše najeminentnije stručnjake

KO ČINI NAŠ TIM

Članovi tima su zbog kvalitetnog rada prepoznati na lokalnom, nacionalnom ili internacionalnom nivou gde su dobili priznanja za izvrsnost u svojoj oblasti.

Stručnjaci zaposleni kod nas su znanja koja primenjuju u svojoj svakodnevnoj praksi stekli su na najprestižnijim domaćim i stranim psihijatrijskim i psihoterapijskim školama i asocijacijama.

Visoki kriterijumi nadležnog ministarstva u pogledu kadrova i prostora koji su u svakom pogledu ispoštovani, garancija su bezbednog i kvalitetnog rada u MEDIAN-u tj. visokostručnog psihijatrijskog i/ili psihoterapijskog tretmana.

MiroslavaZivkovic

Prof. dr Miroslava Živković

Neuropsihijatar
Doc. dr Suzana Tošić Golubović

Doc. dr Suzana Tošić Golubović

Psihijatar

Milka Krstić

Dipl. Psiholog
Gordana Nikolic

Dr. Gordana Nikolić

Neuropsihijatar
Dr.Vladica-Sibinovic

Dr. Vladica Sibinović

Psihijatar, Psihoterapeut
Dr-Dragoslava-Gugleta

Dr. Dragoslava Gugleta

Psihijatar
Ljiljana Trajanovic

Mr. sc. dr Ljiljana Trajanović

Spec. Neuropsihijatrije

Prim dr Nebojša Ilić

Psihijatar
TatjanaMilenkovic

Dr sci. med. Tatjana Milenković

Spec. medicinske Psihologije

Dušica Ranđelović

Spec. Neuropsihijatar, Psihoterapeut

Dr Olivera Skakić

Neuropsihijatar, primarijus
Tatjana Milenkovic

Tatjana Mladenović

Psihijatar
SnezanaVidanovic

Prof. dr. Snežana Vidanović

Psiholog

Ivana Vračkić

Kognit. Bihejv. Psihoterapeut
dr-Zoran-Ciric

Dr. sci. med. Zoran Ćirić

Spec. Neuropsihijatar

Janja Novaković

Dipl. Psiholog

Dr. Jelena Matejić

Spec. Psihijatar

GALERIJA