Psihoneuroimunologija

Psihoneuroimunologija je nova medicinska disciplina, koja se bavi proučavanjem fizičkog i psihičkog integriteta organizma, zasnovanog na održavanju dinamičke ravnoteže, homeostaze, i dejstvu složenog skupa reakcija nervnog, endokrinog i imunološkog sistema.

Continue reading