Emocionalna trauma kao posledica krize

Emocionalna trauma kao posledica krize

Svaka krizna situacija skoro uvek izaziva manju ili veću emocionalnu traumu. A trauma je kao voda, lako pronađe svoj put, pa je zato neophodna blagovremena intervencija kako bi se njen tok zaustavio ili bar ublažio.

Ludilo savremenog čoveka

Ludilo predstavlja jednaku pretnju ljudskoj ličnosti kao i smrt. To i jeste neka vrsta smrti jer se sopstvo koje smatramo normalnim gubi u psihotičnom stanju. Priča o čoveku je i priča o ludilu.

empatija i otuđenost

Empatija i otuđenost

Empatija nije urođena, biološka osobina ličnosti, ona se uči u socijalnom okruženju, nekada po modelu, nekada ličnom procenom šta nekome izaziva osećaj prijatnosti i sigurnosti.

Stranac u kuci

Osećam se u kući kao stranac

Kada govorimo o relaciji između roditelja i dece, uslovima odrastanja, čini se važnim podsetiti se i karakteristika nekih prošlih istorijskih razdoblja. Naime, na ono što mi danas smatramo izuzetno važnom fazom života – detinjstvo.

Kriza i krizne intervencije

O krizi se može govorti sa više različtih aspekata, ali ćemo mi ovaj put govoriti samo o krizi kao psihološkom fenomenu, kao i o načinima konstruktivnog prevazilaženja kriznih sitacija.

“Tamna” strana kreativnosti

Ko zna kako bi se pisala istorija sadašnjeg doba da je početkom dvadesetog veka jedan prilično neupadljiv mladić iz Austrougarske upisao Akademiju likovnih umetnosti, što je bio njegov životni cilj.

Ako vas nisu hvalili

“Nikad mi nije rekao da sam u nečemu dobra”, “nikad me nije zagrlila”, “nikad me nije pohvalio”… i sva ona takmičenja, i nagrade, i najbolje ocene… nikad, nikad, nikad… pričaju odrasli ljudi sa srcem deteta i sećanjem na detinjstvo…

Kako prekinuti tragičan niz loših veza

nisu problem pogrešni ljudi u vašem životu, ni turbulentne veze u kojima ste nesrećni, ni serijski niz promašaja koji se ne prekida, ni zlehuda sudbina, ni loša sreća