Nisam dovoljno

„Ja nisam dovoljno…“… lep, pametan, mlad, uspešan, visok, atraktivan… možete sami nastaviti niz, ali iza svake tvrdnje koja počinje sa „ nisam dovoljno“ treba staviti rez, treba iseći rečenicu jer je gubitnička i netačna, jer je takav stav kognitivna distorzija…

Psihijatrijske posledice COVID-19

Psihijatrijske posledice infekcije SARS-CoV-2 mogu biti uzrokovane imunološkim odgovorom na sam virus ili psihološkim stresovima kao što su socijalna izolacija, psihološki uticaj, stigma…

Strah od javnog nastupa

Strah od javnog nastupa (glossophobia) na osnovu mnogih istraživanja je među najizraženijim strahovima u populaciji – nalazi se na samom vrhu liste, odmah ispod straha od letenja

Njeno veličanstvo – anksioznost

Ona je žut karton koji vam život daje jer ste mu, znam kako zvuči, ali, jer ste mu miljenik… kroz nju vam duša saopštava, kroz nju vam kosmos saopštava, shvatite kako hocete, da negde nešto loše radite

asertivnost u krevetu

Asertivnost u krevetu

Ako uzmemo u obzir da je oko nas svuda seks, očekivalo bi se da se žene oslobode svoje pasivne ženske uloge i da samosvesnije (asertivnije) se odnose ne samo prema seksualnosti uopšte nego i da tu samosvesnost pokažu i u krevetu.