Kursevi omogućavaju sticanje znanja i savladavanje praktičnih veština kroz rad sa pacijentima, pod nadzorom predavača i mentora. Obučeni kandidati su osposobljeni za primenu veština u praksi odmah po završetku edukacije. Rad je organizovan u malim grupama. Po završetku obuke, kandidati dobijaju diplome i KME bodove.

Predavači i mentori su na raspolaganju polaznicima i nakon završene obuke kako bi stečeno znanje što pre bilo primenjeno u svakodnevnom radu.

Rezervišite termin na 011/344-1515 ili 065/344-1515 radnim danima od 08 do 20h.

Detaljan raspored održavanja redovnih i intenzivnih, osnovnih i naprednih akreditovanih kurseva za lekare i psihologe je objavljen na sajtu poliklinike Antamedica.

Najnovije