asertivnost u krevetu

Nalazimo se u jeku seksualne revolucije. Ako uzmemo u obzir da je oko nas svuda seks, očekivalo bi se da se žene oslobode svoje pasivne ženske uloge i da samosvesnije (asertivnije) se odnose ne samo prema seksualnosti uopšte nego i da tu samosvesnost pokažu i u krevetu.

Seksualna revolucija je uticala na izmenu pasivnog seksualnog ponašanja, odnosno na mogućnost da imaju s jedne strane liberalnije shvatanje seksualnosti a s druge strane da ispoljavaju samosvesnije seksualno ponašanje.

Asertivnost pomaže da se definišu seksualni ukusi, odbace predrasude i da se nauči na koji način izraziti svoje potrebe. Seksualno asertivna žena uči kako da progovori o svojim pravima na otvoren i direktan način, koji ne povređuje prava drugih ljudi.

Asertivno ponašanje se razlikuje od:
– agresivnog (ponašanje koje pogađa druge sa namerom da pobeđuje, dominira, ponižava)
– submisivnog (ponašanje koje poništava sopstvena prava, održava mir i pokazuje bespomoćnost).

Temu otvara podatak koji smo dobili iz našeg istraživanja pod nazivom Seksualno ponašanje na prostoru bivše Jugoslavije, naime 20% žena stupa u seksualne odnose kako bi udovoljile partneru. Po našoj slobodnoj proceni, oslanjanjem na glasačko telo ispada da oko 500 000 žena stupa u seksualne odnose ne zbog ličnog zadovoljstva već da bi udovoljile partneru.

Podatak koji ukazuje da seksualna revolucija nije nešto posebno učinila na oslobađanju žena od svoje telesnosti. Takav stravičan podatak nas je inspirisao da razmotrimo i druga slična pitanja na ovu temu.

Prvo pitanje odnosilo se na odnos prema svom fizičkom izgledu. Pitanje je značajno jer u psihologiji ljudi stoji da bi uvek želeli da „budu u nekom drugom telu“ što je svojevrstan vid neasertivnosti. Pitanje je glasilo „Kako procenjujete sopstveni fizički izgled na skali od 1 do 5“ (jedinica označava potpunu neprivlačnost a petica izuzetnu privlačnost)? To pitanje smo ukrstili sa pitanjem „zašto stupate u seksualne odnose sa stalnim partnerom„?

Očekivali smo dve vrste odgovora: zbog uživanja i za partnerovu ljubav. Dobili smo da 50% žena koje sebe procenjuju jedinicom (na skali od 1 do 5) izjavljuje da stupa u seksualne odnose sa stalnim partnerom za partnerovu ljubav ili iz navike. Ovim se jasno označava veza između neasertivnog prihvatanja svog izgleda i straha od odbacivanja.

Ako se podatak stavi u kontrast sa više od 60% žena koje sebe procenjuju visoko poželjnim, i pri tom izjavljuju da stupaju u seksualne odnose sa stalnim partnerom zbog zadovoljstva, jasno se podvlači veza izmedju samosvesnosti i povoljnog mišljenja o svojoj fizičnosti. Takav podatak se uklapa u brojna istraživanja iz socijalne psihologije koja pokazuju da privlačan fizički izgled osigurava bolji tretman čak i u duševnim bolnicama, tamo gde bi po prirodi stvari svi trebali da budu jednaki. U ostalom nije bez osnova narodna izreka „rodi me majko srećnog i lepog pa me na đubre baci“.

Drugo pitanje koje smo postavili pokazuje da seksualna revolucija nije dovela do bitnijih seksualnih promena. Na dva ukrštena pitanja „Koji su razlozi za predigru?“ i „Zašto stupate u seksualne odnose sa stalnim partnerom?“ 36% žena je izjavilo da su njihovi razlozi za predigru da bi udovoljile partneru. Zaključak je da je ovim ženama zadovoljstvo muškaraca važnije od sopstvenog zadovoljstva!

Vrlo indikativno pitanje koje nam govori o asertivnosti žena, odnosi se na „glumljenje orgazma“. Glumljenje orgazma žena je laka pozorišna uloga iz jednostavnog razloga što postoji samo jedan način da muškarac proveri da li žena zaista doživljava vrhunsko zadovoljstvo.

U našem istraživanju 37% žena koje stupaju u seksualne odnose iz navike ili za partnerovu ljubav izjavljuje da često glumi orgazam. Ovaj podatak razmatramo kao vrhunski dokaz globalne neasertivnosti žena u krevetu, što je uslovljeno istorijskim okolnostima i posebno filogenetskim i biološkim razlozima, što nije tema naše rasprave. Nije ni čudo, tek krajem XX veka se došlo do pojma romantične ljubavi koja zagovara jednakost muškaracai žena.

Iz svega napred navedenog shvatili smo neophodnost da ponudimo neke savete ženama kako bi unapredile svoje seksualno ponašanje i postigle veće zadovoljstvo u partnerskim komunikacijama.

ŠTA ŽENAMA VALJA ČINITI

1. Otkrijte vaše „tačke uzbudjenja“.

2. Prihvatite činjenicu da vaš partner nije čitač misli. Verbalno ili neverbalno poručite šta želite, „više ovde“, „to volim“, „možeš da me dodiruješ ovako“ itd.

3. Odbacite mit o spontanom seksu i predrasudu da ako razgovarate o seksu u njemu nećete uživati. Seksualna komunikacija doprinosi većoj erotičnosti, slobodi i poboljšava komunikaciju i na drugim poljima.

4. Vodite partnerovu ruku. Pokažite mu na koji način sami sebe uzbudjujete.

5. Probajte nove položaje (biti odozgo je posebno dobra pozicija za žene, jer pomeranje povećava stimulaciju).

6. Ne dozvolite da vam prevagne osećanje krivice zbog toga što niste u stanju da bez dodatne stimulacije doživite orgazam. Ne izvinjavajte se ako tražite klitoralnu stimulaciju.

7. Prestanite da krijete svoje telo zbog stvarne ili umišljene nesavršenosti. Ne znači da će vas partner odbaciti ukoliko ne izgledate kao sa naslovnih strana modnih časopisa.

8. Birajte partnera i vezu koja vam odgovara. Birajte muškarce sa kojima možete da razgovarate, eksperimentišete koji vas neće odbaciti.

9. Budite strpljivi, posebno sa samim sobom. Biti asertivan ne znači da ćete dobiti momentalne rezultate.

10. Morate davati pozitivan feedback – to je takodje asertivnost.

Biti seksualno asertivan ne znači glumiti mačo muškarca, smernu ženu, ili ići samo ka sopstvenom zadovoljstvu. Seksualna jednakost u krevetu znači zajedničku spremnost i odgovornost da ostvarujete iskrenu vezu.

Preuzmite odgovornost za sebe, ali budite osetljivi i za partnerove potrebe. Biti asertivan znači biti intelektualno, emocionalno i fizički oslobodjen i izražajan. Seks može biti zadovoljstvo i važan način u izražavanju životne energije.

Ivana Vračkić, kognitivno bihejvioralni psihoterapeut

ivanavrackic2

Ivana Vračkić

kognitivno bihejvioralni psihoterapeut

Najnovije